Adamczyk, D. (2020). Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 254. Studia Edukacyjne, (50), 537–541. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25928