Błajet, P., Przyborowska, B., Ditta, & Binnebesel, J. (2018). Zdrowie liderów oświaty w perspektywie integralnej. Raport z badań. Studia Edukacyjne, (49), 55-65. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.4