Bogucka, K. (1). Komunikacja międzykulturowa jako pomost ku integracji społecznej w środowisku wielokulturowym. Studia Edukacyjne, (49), 401-413. https://doi.org/10.14746/se.2018.49.23