Drozdowicz, J. (2020). Praca i innowacyjność w warunkach zarządzania algorytmicznego i dominacji technologii cyfrowych. Wybrane konteksty kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Studia Edukacyjne, (58), 47–67. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.3