Violetta Rodek, V. R. (1). Poczucie własnej skuteczności jako czynnik różnicujący samodzielne uczenie się studentów. Studia Edukacyjne, (58), 107-122. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.6