Adamczewski, J. (1). Rozśpiewane przedszkole. O potrzebie zajęć umuzykalniających w codziennym wychowaniu przedszkolnym. Studia Edukacyjne, (58), 329-340. https://doi.org/10.14746/se.2020.58.18