Duda, A. K. (1). Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Modernizacja Systemu Oświatowego – propozycje zmian i wdrażania dobrych praktyk edukacyjnych” Kraków, 23-24 maja 2018 roku. Studia Edukacyjne, (49), 477-479. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26066