Solarczyk-Ambrozik, E. . (2018). Całożyciowe uczenie się jako idea edukacyjna, polityka, strategie działań i zmieniający się krajobraz edukacyjny rzeczywistości. Studia Edukacyjne, (51), 23–37. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.2