Buchnat, M. ., Chmura-Rutkowska, I. ., & Gulczyńska, A. . (2018). Nuda szkolnego wychowania do życia w rodzinie. Studia Edukacyjne, (51), 127–152. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.7