Sobczak, A. (2018). Ideologia merytokracji w edukacji – społeczne rekonstrukcje (nie)równości. Studia Edukacyjne, (51), 153-163. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.8