Kanclerz, B. ., & Konarczak, A. (2018). Młodzieżowe rady miast i gmin – model działania i znaczenie dla rozwoju aktywności obywatelskiej młodego pokolenia. Studia Edukacyjne, (51), 201–210. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.11