Miler-Slawiczek, H. (2015). Przemiany wzorów osobowych żołnierzy w świetle procesu profesjonalizacji Wojska Polskiego. Studia Edukacyjne, (51), 237-249. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.14