Wódz, J., & Szczepańska-Woszczyna, K. (2018). Percepcja ryzyka niepowodzenia zawodowego wśród studentów . Studia Edukacyjne, (51), 287-308. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.17