Nawrot-Borowska, M. (2018). „W krainę dziecka. Rzecz o uroku dziecięctwa” na materiałach ikonograficznych z II połowy XIX i początku XX wieku – wybrane problemy. Studia Edukacyjne, (51), 317-343. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.19