Stefańska, A., & Marcinkowski, M. (2018). Pedagogiczne i socjologiczne spojrzenie na zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Studia Edukacyjne, (51), 387-402. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.23