Stefańska, A. ., & Marcinkowski, M. . (2018). Pedagogiczne i socjologiczne spojrzenie na zdrowie i bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Studia Edukacyjne, (51), 387–402. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.23