Poklek, R. (2018). Grupowe oddziaływania penitencjarne na przykładzie programu dla skazanych młodocianych „Efekt motyla” . Studia Edukacyjne, (51), 437-456. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.26