Bieńkowska, M. . (2018). Rola kultury hip-hop w kształtowaniu się tożsamości młodzieży – wybrane konteksty. Studia Edukacyjne, (51), 457–467. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.27