Buchnat, M. (2018). Trudności nauczycieli szkół ogólnodostępnych w ocenianiu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną . Studia Edukacyjne, (51), 523-539. https://doi.org/10.14746/se.2018.51.33