Christoph, M. C., & Konieczna-Woźniak, R. (2018). Sprawozdanie z V Jubileuszowej Konferencji z cyklu Poznańskie Forum Dyskusyjne Lifelong Learning Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych Poznań, 23-24 października 2018 roku. Studia Edukacyjne, (51), 559-564. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26257