Kowalczyk, J. . (2020). Pozaszkolna edukacja prawna dorosłych a komunikacja między urzędem a obywatelem. Studia Edukacyjne, (59), 75–90. https://doi.org/10.14746/se.2020.59.6