Pasikowski, S. (2020). Piotr Zarzycki, Modelowanie pojęć matematycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019, ss. 176. Studia Edukacyjne, (59), 335-339. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/26858