Bołdyrew , A., & Pająk , P. (2021). Perspektywy, możliwości i ograniczenia badań łączących psychologię i historię nad edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży u progu nowoczesności. Studia Edukacyjne, (60), 31-49. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.2