Potulicka, E. (2021). Andrzej Murzyn, Bogusław Śliwerski, Irlandia. Zielona Wyspa międzykulturowej oraz egalitarnej edukacji i opieki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2020, ss. 224. Studia Edukacyjne, (60), 293–297. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/28024