Dembiński , M. (2021). Próba nakreślenia teorii konferencji jako pedagogiczno-artystycznego widowiska kulturowego. Na przykładzie przebiegu konferencji „Od inspiracji do kreacji. Wyzwania edukacyjne i artystyczne”. Studia Edukacyjne, (60), 51–70. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.3