Gumper, M. (2021). Polsko-litewskie dziedzictwo kulturowe – różnice w świadomości społecznej. Perspektywy zbliżenia dzięki wspólnym bohaterom narodowym na przykładzie Michała Kleofasa Ogińskiego. Studia Edukacyjne, (60), 231-261. https://doi.org/10.14746/se.2021.60.13