Rochatka, W. (2021). Zastosowanie treningu neurofeedback w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Projekt procedury . Studia Edukacyjne, (61), 295–275. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.14