Leksy, K., & Borzucka-Sitkiewicz, K. (2021). The Role of Health Literacy in Protecting Children and Adolescents from Health Risks in the Context of the COVID-19 Pandemic [Rola wiedzy o zdrowiu w ochronie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami zdrowotnymi w kontekście pandemii COVID-19]. Studia Edukacyjne, (61), 61–75. https://doi.org/10.14746/se.2021.61.3