Prusińska, V. (2021). Motywy uczestnictwa studentów z niepełnosprawnością oraz problemami zdrowotnymi studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w leczniczych zajęciach ruchowych. Studia Edukacyjne, (62), 243-253. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.15