Kowzan , P. (2021). Uwolnienie monografii pedagogicznej. Studia Edukacyjne, (62), 295-303. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.19