Cichecka-Wilk, M. (2021). Pregoreksja – jadłowstręt psychiczny kobiet w ciąży. Studia Edukacyjne, (62), 187–204. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.11