Johnsson, E. . (2021). Ronald G. Sultana (red.) Doradztwo zawodowe i planowanie środków utrzymania w regionie Morza Śródziemnego. Trudne przemiany w Europie Południowej i regionie MENA, Sense Publishers, Rotterdam 2017, ss. 451. Studia Edukacyjne, (62), 317–324. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/31949