Iłowiecka-Tańska, I., Gop, A., & Jaskulska, S. (2021). Projektowanie pomocy edukacyjnych: transformacyjna wartość procesu. Narracje nauczycielek i nauczycieli o własnym uczeniu się podczas stacjonarnych i zdalnych Letnich Szkół Prototypowania. Studia Edukacyjne, (62), 169-186. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.10