Wojnowski, K. (2021). Moralia wychowawcze (w) Myśli Lucjusza Anneusza Seneki – „O 13. sprawach”. Studia Edukacyjne, (62), 147–167. https://doi.org/10.14746/se.2021.62.9