ABRAMOWICZ, D. Daria heJwosz-groMkowska, Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2019, ss. 392. Studia Edukacyjne, n. 52, p. 345-350, 15 mar. 2019.