BARAŃSKA, M.; BRENK, M.; MAŃKOWSKA, A.; NOWAK-KLUCZYŃSKI, K. Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999. Samuels R., Auto-Modernity after Postmodernism: Autonomy and Automation in Culture, technology, and Education, [w:] Digital . Studia Edukacyjne, n. 52, p. 351-354, 15 mar. 2019.