MIĄSO , J. „Wielki wstrząs” – nowe media a kapitał społeczny – pomnażanie czy drenaż? Konieczność wzmacniania merytorycznej i personalistycznej edukacji medialnej dla budowania kapitału społecznego . Studia Edukacyjne, n. 53, p. 241-253, 15 cze. 2019.