MIĄSO , J. „Wielki wstrząs” – nowe media a kapitał społeczny – pomnażanie czy drenaż? Konieczność wzmacniania merytorycznej i personalistycznej edukacji medialnej dla budowania kapitału społecznego . Studia Edukacyjne, [S. l.], n. 53, p. 241–253, 2019. DOI: 10.14746/se.2019.53.13. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21327. Acesso em: 28 maj. 2023.