TEUSZ , G. Znaczenie „doświadczenia hermeneutycznego” w ujęciu H.-G. Gadamera dla edukacji. Studia Edukacyjne, n. 53, p. 275-284, 15 cze. 2019.