KARMOLIŃSKA-JAGODZIK, E. Zaburzenia depresyjne wśród studentek i studentów w Polsce. Studia Edukacyjne, n. 55, p. 139-162, 15 grudz. 2019.