WIATR , M. Rodzice w edukacji – między dyskursem instrumentalno-technicznym a krytyczno-emancypacyjnym. Studia Edukacyjne, n. 54, 15 wrz. 2019.