IWANICKA , A. Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Raport z badaƄ. Studia Edukacyjne, n. 54, 15 wrz. 2019.