CYBAL-MICHALSKA , . A. Kariera jako domena hierarchizująca przestrzeń społeczną – perspektywa funkcjonalno-strukturalna. Studia Edukacyjne, [S. l.], n. 41, p. 21–36, 2020. DOI: 10.14746/se.2016.41.2. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25180. Acesso em: 22 wrz. 2023.