KOŚCIAŃCZUK, Marcela. Metafory w słuŜbie budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badania dyskursu katolickiego na temat mniejszości homoseksualnej i zwolenników teorii gender (na przykładzie medialnych wypowiedzi Dariusza Oko. Studia Edukacyjne, [S. l.], n. 41, p. 307–322, 2020. DOI: 10.14746/se.2016.41.19. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25241. Acesso em: 25 cze. 2024.