JUNIK, Wioletta. Wybrane narzędzia do pomiaru rezyliencji (resilience) wśród dzieci i młodzieŜy. Studia Edukacyjne, [S. l.], n. 41, p. 335–358, 2020. DOI: 10.14746/se.2016.41.21. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25243. Acesso em: 15 lip. 2024.