GULCZYŃSKA, A. Użyteczność stosowania pojęcia „rodzina normalna” – z perspektywy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Studia Edukacyjne, n. 43, p. 177-192, 11.