MAJ , K. Uczelnia XXI wieku. Sieć społeczna studentów, absolwentów i kadry naukowodydaktycznej w innowacyjnym modelu kształcenia ideAGORA. Studia Edukacyjne, n. 43, p. 205-221, 11.