ANDRASZCZYK, W. Emilia Szymczak, Dynamika dostępu kobiet do studiów politechnicznych. Teoria i praktyka społeczna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 395. Studia Edukacyjne, n. 43, p. 433-437, 11.