SCHMIDT, A. „Wokół dwujęzyczności…” sprawozdanie ze spotkań z Panią Agnieszką Steur zorganizowanych na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 15 - 17 listopada 2016 roku. Studia Edukacyjne, n. 43, p. 443-446, 11.