KASPEREK-GOLIMOWSKA, Ewa. Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „O róŜnych drogach doskonalenia zdrowia. Konteksty medyczne, psychopedagogiczne, kulturowe”. Studia Edukacyjne, [S. l.], n. 42, p. 539–549, 2020. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/25546. Acesso em: 20 lip. 2024.